<< Sida8

Sida10 >>

 

klart.se

Kalender

 Anten
 6 december Onsdag
 Conny

 Anten
 13 december Onsdag
 Conny och Lars-Håkan.
Julavslutning med Lucia. Anmälan senast 10/12, till jolojolo@telia.com el SMS 0708 42 74 00
Video:   

Besök nr  733030
idag  74

B  2098007 U  74

-Sida9 -Detta har dansats på onsdagarna våren 2022 (9/2 - 27/4).
Vals
Skärgårdsflirt
Kalle P´s vals
Edelweiss
Peikkun
Enskedefröjdens vals
Anna-Mosters vals
Vals Mignon
Sunnanövalsen

Schottis
Ra-ta-ta
Höjdarrag
Schottisbugg fr Eslöv
Dear One
Lucky
I mitt hjärta
Salty Dog Rag
Vikasving
Amandaswing
Schottis på logen i Hög
Maran
Näcken
Carl-Johans schottis
Borgundaschottis
Tanta Mi

Polka
Beerpolka
Tölösteppen
Pariserpolka
Bonnen
Bullingen
Sladden
Cocosnöten
Lottas polka
Sockerpillret
Cultis-Gladan

Snoa
Svingen
Malmösvingen
Joystick
Carinas snoa
Åskbollen
Snäckan
Billy Bayou
Grisesnoa
Fantasisnoa
Tisdagssnoa
MarstrandssnoaNickolinas snoa
Josefin
Linnea

Hambo
Hamboflickan
Tordmulen
Junihambo
Hambosnurr fr Hökis

Tango
Anderssons tango
Jiggar tango
Kejsarinnans tango

Modernt
Tindrande ögon
I washed my hands

Bytesdanser
Västkustsnoa
Schottis fr Binga
Rödluvan
Bröllopshambo
Oh Susanna
Kristinapolka
Isabella

Följande danser har dansats på onsdagar hösten 2021 (1/9 - 15/12).
Vals
Skärgårdsflirt
Kalle P´s vals
Edelweiss
Peikkun
Anna-Mosters vals
En vals tillsammans
Vals Mignon

Schottis
Ra-ta-ta
Höjdarrag
Schottisbugg fr. Eslöv
Dear One
Vargtassen
Lucky
NyPet-schottis
I mitt hjärta
Salty Dog Rag
Vikasving
Vargmåne
Amandaswing
Schottis på logen i Hög
Schottis i turer
Alfaschottis

Polka
Beerpolka
Tölösteppen
Pariserpolka
Bonnen
Bullingen
Sladden
Cocosnöten
Lottas polka
Sockerpillret
Borgundapolka
Ella
Bjällerklang

Snoa
Svingen
Malmösvingen
Joystick
Carinas snoa
Åskbollen
Snäckan
Billy Bayou
Grisesnoa
Fantasisnoa
Tisdagssnoa
Marstrandssnoa
Nickolinas snoa
Josefin
Isabella

Hambo
Hamboflickan
Tordmulen
Junihambo
Hambosnurr fr. Hökis
Hambo fr. Säffle

Tango
Anderssons tango
Jiggartango
Kejsarinnans tango

Modernt
Tindrande ögon
I washed my hands

 

 

 
Detta dansas i Anten.
Följande danser har dansats på onsdagar
(15/1 - 11/3) våren 2020.

Vals                                   
Skärgårdsflirt
Får ja´ lov
Edelweiss
Enskedefröjdens vals
Kalle`Ps vals
Peikkun

Polka
Viggenpolka
Bonnen
Bullingen
Födelsedagspolka
Sladden
Tölösteppen
Beerpolka
Toftasvängen
Sockerpillret
Lottas polka

Snoa
Malmösvingen
Joystick
Carinas snoa
Snäckan
Joddlarsnoa
Marstrandssnoa
Vadsbosnoa
Linnea

Schottis
Ra-ta-ta
Höjdarrag
Salty Dog Rag
Schottisbugg från Eslöv
Schottis på landet
Dear one
Lucky
Vargtassen
Amandaswing
Ålandsschottis
Kentucky home
I mitt hjärta
Cultis Gladan
Schottis i turer
Vikasving
Shortcake
Näcken

Tango
Anderssons tango
Jiggartango
Kejsarinnans tango

Hambo
Hambosnurr från Hökis
Junihambo

Modernt
Tindrande ögon

Bytesdanser
Christinapolka
Trevligt att råkas
Schottis från Binga
Isabella
Hambo från Turinge
Bytespolka från Långängen
Britts hambo
Amerikansk promenad
Anna-Mosters vals
Eggans bugg
Schottis me´ Siwan
Patty Cake polka
Oh Johnny
Rödluvan
Tassas blandning
Sunnanövalsen
Turgumman
Festvals
Marknadspolka
Ingrids familjehambo
Tjeckisk polka

 
DETTA DANSAS I ANTEN.
Följande danser har dansats på onsdagar hösten 2019:

 Vals
Skärgårdsflirt
Får ja´ lov
Edelweiss
Enskedefröjdens vals
Kalle P`s vals
Peikkun

Polka
Viggenpolka
Bonnen
Bullingen
Födelsedagspolka
Sladden
Tölösteppen
Beerpolka
Cocosnöten
Bjällerklang

Snoa
Malmösvingen
Joystick
Carinas snoa
Åskbollen
Snäckan
Joddlarsnoa
Marstrandssnoa

Schottis
Ra-ta-ta
Höjdarrag
Salty Dog Rag
Schottisbugg fr Eslöv
Schottis på landet
Dear one
Lucky
Vargtassen
NyPetSchottis
Amandaswing
Ålandsschottis
Schottis i turer
Alfaschottis
Schottis fr Idre
Fredagskväll
Kentucky home
I mitt hjärta

Mazurka
Slimmingemazurka

Tango
Anderssons tango
Jiggartango
Morfars tango

Hambo
Tordmulen
Hambosnurr fr Hökis

Modernt
Josefin
Tindrande ögon

Bytesdanser
Christinapolka
Trevligt att råkas
Schottis fr Binga
Isabella
Hambo fr Turinge
Bytespolka fr Långängen
Britts hambo
Amerikansk promenad
Happy holliday
Dagen efter snoa
Anna Mosters vals
Eggans bugg
Schottis me Siwan
Patty cake polka
Stärkan
Oh Johnny
Rödluvan
Tassas blandning
Sunnanövalsen
Turgumman
Olle Bagarns mazurka

 

 

 

 

 
Följande danser har dansats på onsdagar våren 2019.
Vals
Kalle P´s vals
Skärgårdsflirt
Edelweiss
Får ja´lov
Peikkun
Enskedefröjdens vals
Kajsas vals

Polka
Bonnen
Bullingen
Beerpolka
Borgundapolka
Pariserpolka

Ella
Rönnebergapolka
Födelsedagspolka
Sladden (polka-snoa)
Tre ting
Tölösteppen (polka-snoa)
Gladan 

Snoa
Carinas snoa
Malmösvingen
Åskbollen
Joddlarsnoa
Joystick
Snäckan
Alfasnoa
Linnea
Billy Bayou
Dans uti lövad sal

Schottis
Carl-Johans schottis
Schottisbugg från Eslöv

Amandaswing
Ra-ta-ta

Dear one
Lucky
Schottis på landet
Salty Dog Rag
Schottis i turer
Vargtassen
Höjdarrag
Ålandsschottis
Schottis på logen i Hög
Näcken
Vikasving
Schottis från Kallhäll
Vargmåne

Mazurka
Umemazurka

Tango
Anderssons tango
Jiggartango
Morfars tango

Hambo
Tordmulen
C:sons hambo
Hamboflickan
Hambosnurr från Hökis

Modernt
Tindrande ögon
I mitt hjärta
Josefin

Bytesdanser
Schottis från Binga
Happy Holliday
Trevligt att råkas
Christinapolka
Dagen-efter-snoa
Anna Mosters vals
Oh Jonny
Schottis med Siwan
Ingrids familjehambo
Amerikansk promenad
Åkullapolka
Rödluvan
Bytespolka från Långängen
Sunnanövalsen
Tjekisk polka
Familjevals
Hambo från Turinge
Västkustsnoa
Eggans bugg
Tassas blandning
Smygvalsen

 
Följande danser har dansats på onsdagar hösten 2018.
Vals
Kalle P´s vals
Skärgårdsflirt
Edelweiss
Får ja´ lov
Peikkun
Anna Mosters vals

Polka
Jessicapolka
Cocosnöten
Bullingen
Bonnen
Beerpolka
Lottas polka
Pariserpolka
Födelsedagspolka
Körepolska
Bjällerklang

Schottis
Schottisbugg från Eslöv
Lucky
Ra-ta-ta
Schottis på logen i Hög
Vargtassen
Salty Dog Rag
Höjdarrag
Schottis i turer
Dear One
Vikasving
Amandaswing
Schottis på landet

Snoa
Malmösvingen
Carinas snoa
Åskbollen
Fantasisnoa
Joystick
Tölösteppen
Billy Bayou
Anten snoa
Joddlarsnoa
Grisesnoa

Masurka
Slimmingemasurka

Tango
Jiggartango
Anderssons tango
Jubileumstango

Hambo
Tordmulen
Stickans hambo

Modernt
I washed my hands
Tindrande ögon
I mitt hjärta

Bytesdanser
Bytespolka från Långängen
Hambo från Turinge
Amerikansk promenad
Isabella
Schottis med Siwan
Dagen-efter-snoa
Ingrids familjehambo
Christinapolka
Schottis från Binga
Oh Johnny
Trevligt att råkas
Rödluvan
Eggans bugg
Snoasvingen
Anna Mosters vals
Olle Bagarns masurka
Happy Holiday 

 
Följande danser har dansats på onsdagar våren 2018.
Vals                                                        
Kalle P`s vals
Skärgårdsflirt
Edelweiss
Får ja` lov
Peikkun
Enskedefröjdens vals

Polka
Jessicapolka
Cocosnöten
Ella
Bullingen
Norsk pariserpolka
Bonnen
Rönnebergapolka
Beerpolka
Hyfsapolka
Lottas polka
Toftasvängen

Schottis
Schottisbugg från Eslöv
Lucky
Näcken
Ra-ta-ta
Schottis på logen i Hög
Vargtassen
Maran
Borgundaschottis
Salty Dog Rag
NyPetSchottis
Ålandsschottis
Höjdarrag
Schottis från Herrhagen
Schottis på Fröjden
Schottis i turer
Dear One
Vargmåne
Vikasving
Amandaswing
Schottis från Idre

Snoa
Svingen
Malmösvingen
Carinas snoa
Åskbollen
Fantasisnoa
Joystick
Tölösteppen
Glanshammarsnoa
Snäckan
Billy Bayou

Mazurka
Slimmingemazurka
Umemazurka

Tango
Kejsarinnans tango
Jiggartango
Anderssons tango

Hambo
Hambo från Säffle
Tordmulen
Hambosnurr från Hökis

Modernt
I washed my hands
Josefin
Tindrande ögon
I mitt hjärta

Bytesdanser
Bytespolka från Långängen
Hambo från Turinge
Amerikansk promenad
Marknadspolka
Isabella
Schottis med Siwan
Dagen-efter-snoa
Ingrids familjehambo
Christinapolka
Schottis från Binga
Oh Johnny
Västkustsnoa
Tjeckisk polka
Första tanken
Oh Susanna
Smilevals
Trevligt att råkas

 
Följande danser har dansats på onsdagar hösten 2017.
Vals
Kalle P´s vals
Mignonvals
Edelweiss
Skärgårdsflirt
Peikkun

Schottis
Schottis på logen i Hög.
Lucky
Salty Dog Rag
Schottisbugg från Eslöv
Dear One
Ra-ta-ta
Vikasving
Vargtassen
NyPetSchottis
Amandaswing
Höjdarrag
Schottis från Idre
Ålandsschottis
Schottis i turer
Vargmåne

Polka
Pariserpolka
Beerpolka
Cocosnöten
Sockerpillret
Bullingen
Bonnen
Toftasvängen
Borgundapolka
Ella
Jessicapolka
Billy Bayou
Tre Ting

Snoa
Svingen
Tölösteppen
Joystick
Snäckan
Carinas snoa
Tisdagssnoa
Åskbollen
Grisesnoa
Fantasisnoa
Glanshammarsnoa
Malmösvingen

Mazurka
Slimmingemazurka
Umemazurka

Hambo
Hamboflickan
Hambosnurr från Hökis
Tordmulen
Hambo från Säffle

Tango
Kejsarinnans tango
Jiggartango
Anderssons tango

Bytesdanser
Dagen-efter-snoa
Marknadspolka
Amerikansk promenad
Bytespolka från Långängen
Oh Jonny
Schottis från Binga
Isabella
Anna Mosters vals
Christinapolka
Hambo från Turinge
Åkullapolka
Schottis me´Siwan
Västkustsnoa

Modernt
Josefin
Tindrande ögon
I washed my hands
Följande danser har dansats på onsdagar våren 2017.
 

Vals
Kalle P`s vals
Mignonvals
Edelweiss
En vals tillsammans
Skärgårdsflirt

Schottis
Schottis på logen i Hög
Lucky
Salty Dog Rag
Schottisbugg från Eslöv
Dear One
Ra-ta-ta
Vikasving
Vargtassen
NyPetSchottis
Kentucky Home
Schottis på Fröjden
Torparschottis
Maran
Amandaswing

Polka
Pariserpolka
Beerpolka
Cocosnöten
Sockerpillret
Bullingen
Lottas polka
Bonnen
Toftasvängen
Hyfsapolka
Borgundapolka

Polka/Snoa
Billy Bayou
Sladden

Snoa
Svingen
Tölösteppen
Joystick
Snäckan
Carinas snoa
Tisdagssnoa
Åskbollen
Grisesnoa
Fantasisnoa

Mazurka
Slimmingemazurka
Umemazurka

Hambo
Hamboflickan
Junihambo
Hambosnurr från Hökis
Tordmulen
StickAns hambo
Hambo Luringen

Tango
Kejsarinnans tango
Jiggartango
Anderssons tango

Bytesdanser
Oh Susanna
Dagen-efter-snoa
Sunnanövals
Marknadspolka
Rödluvan
Bröllopshambo
Familjedanserna (vals, Schottis från Binga, hambo,
snoa samt Christinapolka)

Modernt
Josefin
Tindrande ögon
I washed my hands

 
Följande danser har dansats på onsdagar hösten 2016.
 

Vals
Kalle P´s vals
Mignonvals
Edelweiss
En vals tillsammans
Skärgårdsflirt

Schottis
Schottis på logen i Hög
Lucky
Salty Dog Rag
Schottisbugg från Eslöv
Dear One
Ra-ta-ta
Vikasving
Schottis i turer
Vargtassen
NyPetSchottis
Kentucky Home

Polka
Pariserpolka
Beerpolka
Cocosnöten
Sockerpillret
Bullingen
Lottas polka
Bonnen
Bjällerklang

Polka-snoa
Billy Bayou
Sladden

Snoa
Svingen
Tölösteppen
Joystick
Snäckan
Carinas snoa
Tisdagssnoa
Åskbollen

Mazurka
Slimmingemazurka

Hambo
Hamboflickan
Junihambo
Hambosnurr från Hökis
Tordmulen

Tango
Kejsarinnans tango
Jiggartango
Anderssons tango

Bytesdanser
Oh Susanna
Isabella
Dagen-efter-snoa
Schottis från Binga
Västkustsnoa
Christinapolka
Familjedanserna (vals, Schottis från Binga, hambo, snoa samt Christinapolka)

Modernt
Josefin
Tindrande ögon
I washed my hands

 

 

 

 

Följande danser har dansats på onsdagar våren 2016.

Vals
Kalle P`s vals
Mignonvals
Edelweiss
En vals tillsammans
Anna-Mosters vals
Skepplandavalsen

Schottis
Schottis på logen i Hög
Lucky
Salty Dog Rag
Schottisbugg från Eslöv
Dear One
Amandaswing
Maran
Ra-ta-ta
Vikasving
Schottis på Fröjden
Borgundaschottis
Schottis i turer
Höjdarrag
Vargtassen
Näcken
 
Polka
Pariserpolka
Beerpolka
Billy Bayou
Cocosnöten
Sockerpillret
Toftasvängen
Hyfsapolka
Borgundapolka
Bullingen
Lottas polka
Bonnen
 
Snoa
Svingen
Tölösteppen
Joystick
Snäckan
Carinas snoa
Tisdagssnoa
Linnea
Grisesnoa
Rolletten
Glanshammarsnoa
Fantasisnoa
 
Mazurka

Hambo
Hamboflickan
Junihambo
Hambosnurr från Hökis
Hambo från Säffle

Tango
Kejsarinnans tango
Jiggartango
Anderssons tango

Bytesdanser
Isabella
Oh Susanna
Dagen-efter-snoa
Marknadspolka
Schottis från Binga
Västkustsnoa
Kristinapolka
Familjedanserna
Bröllopshambo
Festvals
Rödluvan

Övrigt
JosefinDetta har har dansats på onsdagar hösten 2022 (7/9 - 14/12).
v = veckans dans
Vals
Kajsas vals (v)
Skärgårdsflirt
Kalle P`s vals
Vals Mignon
Anna-Mosters vals
En vals tillsammans (v)

Snoa
Carinas snoa
Snäckan
Svingen
Malmösvingen
Tisdagssnoa
Rolletten (v)
Joystick
Åskbollen
Grisesnoa
Nickolinas snoa (v)
Josefin
Linnea (v)

Schottis
Schottisbugg fr. Eslöv
Dear One
Ra-ta-ta
Lucky
Schottis på logen i Hög
Vargtassen
Schottis i turer
Höjdarrag
Salty Dog Rag
NyPetschottis (v)
Borgundaschottis (v)
Tanta Mi (v)
I mitt hjärta (v)
Tindrande ögon (v)

Hambo
Hambosnurr fr Hökis
Junihambo
Tordmulen
Hamboflickan
Lill-Karins hambo (v)

Tango
Anderssons tango
Jiggartango
Kejsarinnans tango

Polka
Pariserpolka
Beerpolka
Bullingen
Lottas polka
Cocosnöten
Hyfsapolka (v)
Toftasvängen
DG:s 30 års jubileumsdans

Polka/Snoa
Tölösteppen
Billy Bayou
Sladden

Bytesdanser
Oh Susanna
Dagen-efter-snoa
Isabella
Schottis fr Binga
Bröllopshambo
Marknadspolka (v)
Christinapolka